موسسه آموزش عالی آرمان رضوی
icon
صفحه اصلی مدیریت و معاونت ها صندوق رفاه دانشجویی پرتال دانشجویان پرتال اساتید گروه های آموزشی درباره موسسه ارتباط با ما

ادامه مطلب...اطلاعیه و بخشنامه
تاخیر دوساعته شروع کلاس ها به دلیل آلودگی هوا
تاریخ درج:۱۳۹۷/۰۳/۱۰
تاخیر دوساعته شروع کلاس ها به دلیل آلودگی هوا

به اطلاع می رساند کلیه کلاس های روز پنج شنبه به دلیل آلودگی هوا در ساعت ۸ کنسل خواهد بود.

ارزشیابی اساتید
تاریخ درج:۱۳۹۷/۰۳/۰۸
ارزشیابی اساتید

آغاز فرایند ارزشیابی اساتید در پرتال دانشجویی

سربرگ امتحانات
تاریخ درج:۱۳۹۵/۰۹/۲۰
سربرگ امتحانات

ادامه مطلب...رویدادها


نظرسنجی