موسسه آموزش عالی آرمان رضوی
icon
صفحه اصلی مدیریت و معاونت ها صندوق رفاه دانشجویی پرتال دانشجویان پرتال اساتید گروه های آموزشی گالری تصاویر درباره موسسه ارتباط با ما
ریاست
معاون آموزشی و پژوهشی
معاون اداری مالی
معاون فرهنگی دانشجویی
مدیریت آموزشی
مدیریت فرهنگی۱- استخدام در آموزش وپرورش ۱۳۵۴/۱۰/۲۸ و بازنشستگی ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ با ۳۵ سال خدمت
۳- دارای تجربه آموزشی و اداری و مدیریتی به مدت ۴۲ سال
۵- ریاست آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی به مدت ۱۰ سال
۶- ریاست مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و شهید خورشیدی ( دانشگاه فرهنگیان ) ۴سال
۷- ریاست مدارس جمهوری اسلامی ایران در فرانسه – پاریس ۳سال
۸- ریاست سازمان آموزش و پرورش خراسان به مدت ۳ سال
۹- ریاست دفتر نظارت وبازرسی انتخابات استان خراسان به مدت ۶ سال
۱۰- سرپرستی موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آرمان رضوی از بدو تأسیس تا کنون.
۱۱- نماینده منتخب رؤسای سازمانهای آموزش و پرورش کشور در شورای هماهنگی و مشورتی سازمانهای آموزش و پرورش کشور ودبیر آن
۱۲- تاسیس و مدیریت چند انجمن اسلامی و تشکل اسلامی ، دبیر و عضو هیأت موسس انجمن اسلامی فرهنگیان و دبیر جزب جمهوری اسلامی در قوچان ، دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری، دبیرکانون تربیت اسلامی خراسان رضوی وسایر تشکل های اجتماعی و فرهنگی از بدو انقلاب تا کنون
۱۳- دبیر سیاسی روزنامه قدس
۱۴-عضو هیأت منصفه مطبوعات خراسان رضوی
۱۵- عضویت در شوراها و مجامع علمی و آموزشی ، فرهنگی و ... از جمله دبیر وعضو شوراهای؛ (آموزش و پرورش استان خراسان و شهرستان مشهد ، فرهنگ عمومی استان ، امربه معروف و نهی از منکر استان ، پشتیبانی نهضت سواد آموزی استان ، رئیس و عضو ستاد تربیتی مراکز تربیت معلم، شورای اداری استان و انجمن اولیا و مربیان )، رئیس کمیته نو آوران آموزشی استان و عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان
۱۶-مسئول اجرایی مسابقات نهایی فرهنگی و هنری دانشجویان و معلمان مراکز تربیت معلم کشور
۱۷-رئیس ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی استان
...