موسسه آموزش عالی آرمان رضوی
icon
صفحه اصلی مدیریت و معاونت ها صندوق رفاه پرتال دانشجویان پرتال اساتید آموزش مجازی گروه های آموزشی گالری درباره ما ارتباط با ما
ریاست
قائم مقام
معاون آموزشی و پژوهشی
معاون اداری مالی
معاون فرهنگی دانشجویی
مدیریت آموزشی
مدیریت فرهنگیدکترای فیزیک پزشکی از دانشگاه لیدز انگلستان
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیریت امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی و نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیریت گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ریاست پژوهشکده بوعلی
مدیریت بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ریاست سازمان پژوهش های علمی و صنعتی خراسان
ریاست بنیاد مستضعفان بیرجند
دکتر محسن حاجی زاده صفار هم اکنون دارای سه کتاب منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه علوم پژشکی و ثبت اختراع توموگرافی پزشکی هسته ای به روش ثبت از یک لایه (Nuclear medicine tomography with Single Layer Acquisition Method) ، ۲۳ مقاله انگلیسی در ژورنال های معتبر و ۱۳ مقاله فارسی در مجلات علمی داخلی می باشد.