موسسه آموزش عالی آرمان رضوی
icon
صفحه اصلی مدیریت و معاونت ها صندوق رفاه دانشجویی پرتال دانشجویان پرتال اساتید گروه های آموزشی گالری تصاویر درباره موسسه ارتباط با ما
ریاست
معاون آموزشی و پژوهشی
معاون اداری مالی
معاون فرهنگی دانشجویی
مدیریت آموزشی
مدیریت فرهنگی۱- استخدام در آموزش وپرورش ۱۳۵۴/۱۰/۲۸ و بازنشستگی ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ با ۳۵ سال خدمت
۲-تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به مدت قریب به ۲۵ سال
۳- دارای تجربه آموزشی و اداری و مدیریتی به مدت ۴۲ سال
۴- ریاست آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی به مدت ۱۰ سال
۵- ریاست مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و شهید خورشیدی ( دانشگاه فرهنگیان ) ۴سال
۶- ریاست مدارس جمهوری اسلامی ایران در فرانسه – پاریس ۳سال
۷- ریاست سازمان آموزش و پرورش خراسان به مدت ۳ سال
۸- ریاست دفتر نظارت وبازرسی انتخابات استان خراسان به مدت ۶ سال
۹- سرپرستی موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آرمان رضوی از بدو تأسیس تا کنون.
۱۰- نماینده منتخب رؤسای سازمانهای آموزش و پرورش کشور در شورای هماهنگی و مشورتی سازمانهای آموزش و پرورش کشور ودبیر آن
۱۱- دبیر سیاسی روزنامه قدس
۱۲- عضویت در شوراها و مجامع علمی و آموزشی ، فرهنگی و ... از جمله دبیر وعضو شوراهای؛ (آموزش و پرورش استان خراسان و شهرستان مشهد ، فرهنگ عمومی استان، پشتیبانی نهضت سواد آموزی استان ، رئیس و عضو ستاد تربیتی مراکز تربیت معلم، شورای اداری استان و انجمن اولیا و مربیان )، رئیس کمیته نو آوران آموزشی استان و عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان
۱۳-مسئول اجرایی مسابقات نهایی فرهنگی و هنری دانشجویان و معلمان مراکز تربیت معلم کشور
...